To že je v zahranièí internet na daleko vìtší úrovni má i své nevýhody. Tøeba, že spoustu stránek je jen reklamních, a ne jinak tomu je mezi comixovými odkazy. Když jsem tak surfoval a shánìl nìco dobrého, tak jsem neustále narážel na reklamu a nebo nìco, za co se platí. Což by se vám asi vùbec nelíbilo. To, co jsem objevil vám pøedám tady, ale radši se vydejte do sekce Èeský comix, myslím, že tam spíš najdete to, co hledáte.
Kdyby nìkdo z vás náhodou narazil na nìjakou solidní zahranièní stránku, at mi její adresu pošle prosím na adresu zakupunktura@seznam.cz nebo klikne na SEND a pošle ji odtamtud.


Adresa Adresa
www.marvel.com www.topcow.com 
 www.dccomics.com www.image.com
http://www.comix.it/ www.lazykatcreations.com/BloomCounty.htm
www.eroscomix.com/frames.html  www.comix.com
www.redmeat.com www.x-men.com